tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Zajęcia wokalne

 

Uwaga! Zapisy dla osób zakwalifikowanych podczas przesłuchań do sekcji wokalnej, które odbyły się 7 września br.
Rozpoczęcie zajęć- 14.09.2020 r.
ZAJĘCIA WOKALNE  - PONIEDZIAŁEK 15.00-20.00, WTOREK 14.00-22.00 
Zajęcia wokalne w Nowodworskim Ośrodku Kultury prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela śpiewu p. Alicję Kabacińską. Celem zajęć jest szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej. Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia oddechowe, emisyjne, dykcyjne, artykulacyjne. Szczególną uwagę przywiązujemy do pracy nad interpretacją piosenki, kształtowania indywidualnego stylu śpiewania, obycia scenicznego, udziału w profesjonalnych konkursach wokalnych. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.

Odpłatność za zajęcia: 40 zł/miesięcznie, dla uczestników mieszkających poza miastem - 80 zł/m-c, płatne do 15-go każdego miesiąca
Osoby posiadające NOWODWORSKĄ KARTĘ FAMILIJNĄ proszone są o zgłoszenie się do Nowodworskiego Ośrodka Kultury celem okazania karty (dokument musi być aktualny). Po okazaniu karty zostanie zmieniony szablon płatności na szablon uwzględniający przysługującą zniżkę.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Nowodworskiego Ośrodka Kultury w czasie pandemii SARS-COV-2 oraz dostarczenie podpisanego Oświadczenia -Covid
Regulamin i Oświadczenie-Covid do pobrania na stronie www.nok.nowydwormaz.pl

 KUP BILET1

 

 

W dniach 03-04 października 2015 r. w Białymstoku odbył się VII Festiwal Piosenki Literackiej im.Łucji Prus.
W Finale tego prestiżowego konkursu znalazła się nowodworzanka, uczestniczka zajęć wokalnych w Nowodworskim Ośrodku Kultury prowadzonych przez Panią Alicję Kabacińską, BASIA MAŁECKA,której Jury przyznało wyróżnienie.

To wielki sukces stawiającej pierwsze kroki na dużych estradach Basi, oraz jej instruktorki Pani Alicji Kabacińskiej. O bardzo młodej nowodworskiej wokalistce usłyszymy na pewno jeszcze nie raz. Serdecznie GRATULUJEMY.

 Nowodworscy wokaliści pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej odnoszą kolejne sukcesy.

Podczas XVII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA, SOTIRIS SOTIRIOU zdobył I nagrodę, a BASIA MAŁECKA wyróżnienie. Gratulujemy wykonawcom i Pani Alicji.

SS z Dyplomem II